Łączony egzamin z przedmiotów "Wymowa" oraz "Logorytmika".


Egzamin studentów II roku z przedmiotów „Wymowa” oraz „Logorytmika”. Wymowę prowadzi   dr hab. Marek Rachoń, natomiast Logorytmikę doktorant z Łódzkiej Filmówki mgr (ale już niedługo) Bartłomiej Błaszczyński. Efektem pracy był pokaz „Bankietu” Witolda Gombrowicza. Foto: Kinga Pudło.