Termin egzaminu


Egzamin wstępny na rok 2019/2020 odbędzie się 16.09.2019 roku.

Zapraszamy na godzinę 10.00 na Scenę w Malarni Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 100 złotych.

 

DO 16 WRZEŚNIA 2019 NALEŻY:
• zgłosić chęć udziału w egzaminie wstępnym
• złożyć dokumentację w Sekretariacie Szkoły
• wnieść opłatę za egzamin wstępny w wysokości 100 złotych.

Dokumenty można składać osobiście w Sekretariacie Szkoły Aktorskiej w Teatrze Śląskim.

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-14.00 (tel.: 32 258 72 51 wew. 205)

W przypadku braku możliwości złożenia dokumentów osobiście istnieje możliwość wysyłki pocztowej.

Opłaty


Jeden semestr w Szkole Aktorskiej Teatru Śląskiego kosztuje 2900 złotych. Semestr piąty i szósty dyplomowy (na trzecim roku) wynosi 3200 złotych.
Koszt egzaminu wstępnego to 100 złotych. Opłatę można wykonać przelewem na numer konta bankowego Teatru Śląskiego: 44 1050 1214 1000 0007 0000 4666 lub osobiście w kasie głównej Teatru Śląskiego.
Obowiązuje też jednorazowe wpisowe w wysokości 300 złotych dla osób przyjętych na pierwszy rok. Wpisowe płatne do 1 października.

Wymagania na egzamin


Egzamin wstępny obejmuje: taniec i rytmikę, wymowę, głos i słuch, piosenkę, recytację trzech wierszy (w tym jednego współczesnego), przedstawienie trzech fragmentów prozy oraz  monologu, elementarne zadania aktorskie (etiuda na zadany temat), rozmowę kwalifikacyjną.


Na egzamin wstępny należy przygotować następujące teksty:

  • trzy fragmenty prozy współczesnej
  • wiersz współczesny
  • dwa wiersze klasyczne
  • monolog
  • piosenkę (z podkładem lub a capella)