Termin egzaminu


W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją epidemiologiczną, wychodząc na przeciw aktualnym obostrzeniom, zmieniamy zasady naboru do naszej szkoły na rok 2020/2021. W celu zachowania wszelkich środków ostrożności została zmieniona formuła egzaminów wstępnych. Wybraliśmy sposób dla wszystkich bezpieczniejszy, a jednocześnie nadal na Was otwarty – rekrutacja przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie zapisów. Jako że liczba miejsc jest ograniczona, znaczenie ma kolejność zgłoszeń. Dlatego nie zwlekajcie i już teraz zapiszcie się do Szkoły Aktorskiej Teatru Śląskiego, aby zająć sobie pewne miejsce na liście Słuchaczy i od października rozpocząć tę niesamowitą (a jakże pracowitą) przygodę teatralną!

 

  1. Rekrutacja trwa od 16 czerwca do 14 września 2020 roku.
  2. Gwarancją umieszczenia na liście Słuchaczy jest złożenie wymaganych dokumentów.
  3. O przyjęciu do Szkoły decyduje kolejność zgłoszeń, która określona jest zgodnie z terminem złożenia KOMPLETU dokumentów.
  4. Liczba miejsc jest ograniczona (15 osób).
  5. Kandydaci zostaną poinformowani o przyjęciu w poczet Słuchaczy Szkoły w formie mailowej w momencie zamknięcia listy (najpóźniej 15 września 2020). Wtedy otrzymają stosowne informacje na temat harmonogramu i kalendarium zajęć oraz wszelkich formalności.
  6. Warunkiem rozpoczęcia edukacji w Szkole Aktorskiej Teatru Śląskiego dla osób przyjętych na pierwszy rok będzie uiszczenie do 1 października 2020 roku jednorazowej opłaty wpisowej w wysokości 300 złotych oraz opłaty czesnego za pierwszy semestr w wysokości 2900 złotych. W pierwszym semestrze nie obowiązuje możliwość opłaty ratalnej.
  7. Egzaminem weryfikującym predyspozycje do edukacji w Szkole Aktorskiej Teatru Śląskiego będzie sesja egzaminacyjna zwieńczająca pierwsze półrocze roku szkolnego 2020/2021.

 

Dokumenty należy składać w podpisanej teczce (nazwa Szkoły Aktorskiej Teatru Śląskiego oraz imię i nazwisko kandydata).

 

Dokumenty można dostarczyć w następującej formie

a) w terminie od 15 do 30 czerwca oraz od 1 do 14 września:

– osobiście w Sekretariacie Szkoły Aktorskiej w Teatrze Śląskim od poniedziałku do piątku w godzinach 13.15-15.30 (lub w terminie ustalonym indywidualnie drogą telefoniczną – tel.: 32 258 72 51 wew. 205)

 

– listownie na adres:

TEATR ŚLĄSKI IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH

Sekretariat Szkoły Aktorskiej Teatru Śląskiego

40-951 Katowice S105

Skrytka Pocztowa 223

 

b) w terminie od 1 lipca do 31 sierpnia:

– wyłącznie listownie na adres:

TEATR ŚLĄSKI IM. STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO W KATOWICACH

Sekretariat Szkoły Aktorskiej Teatru Śląskiego

40-951 Katowice S105

Skrytka Pocztowa 223

 

Termin składania dokumentów mija dnia 14 września o godzinie 15.30. W przypadku składania dokumentów w formie listownej prosimy o uwzględnienie czasu przesyłki.

Opłaty


Jeden semestr w Szkole Aktorskiej Teatru Śląskiego kosztuje 2900 złotych. Semestr piąty i szósty dyplomowy (na trzecim roku) wynosi 3200 złotych.

Obowiązuje też jednorazowe wpisowe w wysokości 300 złotych dla osób przyjętych na pierwszy rok.

Wpisowe oraz czesne za semestr pierwszy płatne w całości po uzyskaniu informacji o przyjęciu do Szkoły do 1 października 2020 roku.

Opłatę można wykonać przelewem na numer konta bankowego Teatru Śląskiego: 44 1050 1214 1000 0007 0000 4666 lub osobiście w kasie głównej Teatru Śląskiego.